Søkbar offentlig journal, eller postjournal, er tilgjengelig via eInnsyn.

Søk i eInnsyn

 Brukerveiledning for eInnsyn. (ekstern lenke)

Direkte henvendelser til NVE om innsyn rettes til:
innsyn@nve.no

NVE vil vurdere ethvert innsynskrav konkret når det kommer inn, uavhengig av om dokumentet er merket unntatt offentlighet eller ikke i NVEs offentlige journal.