Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 03.11.2015 , sist oppdatert 27.02.2019

Regelverk

Lov og forskrifter

Veiledere og retningslinjer

Utvikling av forskrifter, veiledere og retningslinjer

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) ble utgitt i 2001. Ny forskrift til vannressursloven som gjelder sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) er gjort gjeldene 01.01.2010.

Retningslinjer til den tidligere forskriften om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg gjelder fortsatt, men vil bli revidert fortløpende slik at de samsvarer med kapittelinndeling og nytt innhold i den nye damsikkerhetsforskriften. I de tilfeller det ikke er overensstemmelse mellom ny forskrift og retningslinjer til tidligere forskrift er det ny forskrift som gjelder.

På disse sidene finner du henvisning til gjeldende regelverket, oversikt over hvilke forskrifter og retningslinjer som er på høring samt en orientering om hvordan regelverket for sikkerhet har utviklet seg.

Regelverket for sikkerhet av vassdragsanlegg har til nå vært samlet i en "Sikkerhetshåndbok for vassdragsanlegg". F.o.m. 2010 vil alt regelverk for sikkerhet av vassdragsanlegg være tilgjengelig på www.nve.no og Lovdata for gratis nedlastning.

Informasjon om nye forskrifter, retningslinjer mv som publiseres på internett, vil legges ut som nyhetssaker på www.nve.no og på disse sidene om regelverk.

Retningslinjer til damsikkerhetsforskriften som utgis fra 2012 endrer navn til veiledere. Veiledere og retningslinjer har samme formelle status. Retningslinjer som utdyper kravene i sikkerhetsforskriften fra 2001, er gyldige inntil de blir revidert. Det samme gjelder eldre retningslinjer i den første utgaven av Sikkerhetshåndbok for vassdragsanlegg fra 1993. Retningslinjer vil fortløpende bli revidert med henvisning til ny damsikkerhetsforskrift.  

I de tilfeller det ikke er samsvar mellom ny forskrift og retningslinjer til tidligere forskrift, er det ny forskrift som gjelder.

I NVEs utgivelse av publikasjoner, utgår fra 2012 seriebetegnelsen Retningslinjer. Retningslinjer inngår fra samme år i seriebetegnelsen Veiledere. Retningslinjer til damsikkerhetsforskriften som utgis fra 2012 endrer samtidig navn til veiledere. Etter hvert vil alle retningslinjene som tidligere er utgitt, utgis på nytt med seriebetegnelsen veileder og samtidig endre navn til Veileder. Den formelle statusen til disse veilederne vil være den samme som for de tidligere retningslinjene.