Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 30.04.2014 , sist oppdatert 08.02.2018

Elektronisk faktura til NVE

NVE skal motta elektroniske fakturaer/kreditnotaer på det vedtatte standardformatet EHF.

NVE har ny fakturaadresse for papirfakturaer fra 1.1.2018:

NVE
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet:

"I avtaler som inngår etter 1. juli 2012 skal statlige virksomheter kreve at deres leverandører av varer og tjenester sender faktura og kreditnota elektronisk slik at virksomheten mottar dokumentet i samsvar med standarden 'elektronisk handelsformat' – EHF".

I den forbindelse vil NVE etter hvert kun akseptere inngående fakturaer/kreditnotaer på standardformatet EHF.

Hvis dere på nåværende tidspunkt ikke kan sende elektronisk faktura og/eller ikke er tilkoblet en meldingsformidler bes dere vurdere en av de mange tilgjengelige løsningene for meldingsformidling eller logge dere inn på https://bsp.basware.com å legge inn fakturaen manuelt. For mindre leverandører er det også utviklet løsninger for utstedelse av faktura, blant annet via bankene.

Se for øvrig vår implementeringsguide her. (PDF)

Krav til merking av faktura:

Alle fakturaer må minimum merkes med bestillers navn. I tillegg bes det merket med bestillingsnummer der dette er oppgitt.

Fra og med 01.04.2015 blir alle fakturaer som har feil adresse eller er ufullstendig merket sendt i retur til leverandør.