Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 11.05.2015 , sist oppdatert 15.03.2019

Forskning og Utvikling (FoU)

FoU i NVE støttar opp om kjerneoppgåvene og bidreg til eit betre forvaltingsgrunnlag og ein heva forvaltningsmessig kompetanse.

NVE driv eigen forsking, utfører oppdragsforsking og bestiller forsking av andre. NVE samarbeidar med ei rekke utdannings- og forskingsinstitusjonar, og deltek i internasjonalt FoU-samarbeid.

Prioriteringer av nye energiforskingsprosjekt 2019

Prioriteringene for 2019, og lenkje til søkeskjema.

Frist for å søka støtte til nye prosjekt er sette til 30.04.2019

 

Forskingsresultata til NVE vert publisert i ei rekke kanalar som nve.no, ulike vitskapelege tidsskrift, på konferansar og på forskning.no m.m.