Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 24.02.2016

Kontorbygg bruker mer energi til utstyr enn til oppvarming

Typiske norske kontorbygg bruker mer energi til PCer, skrivere, kaffemaskiner, oppvaskmaskiner og annet elektrisk utstyr, enn til å varme opp hele bygget.

Den nye NVE-rapporten «Energibruk i yrkesbygg» viser at et typisk kontorbygg i et normalår bruker mer energi til elektrisk utstyr, enn til oppvarming av bygget. Strøm til belysning og ventilasjon kommer i tillegg.

Arbeidet med å kartlegge energibruken i yrkesbygg, ble satt i gang fordi det finnes lite informasjon om energibruk i norske yrkesbygg. Fra før er energibruken i boliger relativt godt kartlagt, og med den nye rapporten er det mulig å danne seg et mer komplett bilde av energibruken i norske bygninger.


Kontorbygg krever mer kjøling

Den største forskjellen i energibruken i yrkesbygg og boliger, er at man i boliger bruker en større del av energien til oppvarming. Alt det elektriske utstyret i kontorbygg produserer en del varme som gjør at man bruker mindre energi til oppvarming. Men denne varmen gjør også at det kan bli for varmt inne i kontorbygget om sommeren, slik at man må bruke energi på kjøling av bygget. I løpet av et år bruker kontorbygget faktisk mer energi til å kjøle bygget, enn til å varme opp tappevann.


Energibruk per kvadratmeter

Rapporten «Energibruk i yrkesbygg. » sammenstiller resultater fra FoU-arbeid NVE har gjennomført siden 2012. Rapportene «Energibruk i kontorbygg», «Analyse av energibruk i forretningsbygg» og «Analyse av energibruk i undervisningsbygg» er publisert tidligere.

Den nye samlerapporten gir en oversikt over formålsdelt energibruk yrkesbygg, som er delt i elleve kategorier. Det vil si hvor mye energi som brukes pr m2 pr år i representative bygg innenfor hver kategori, og hvordan energibruken fordeles på formålene oppvarming av bygget, oppvarming av tappevann, ventilasjon, belysning, elektrisk utstyr og kjøling.

Last ned NVE-rapport 2015-24 «Energibruk i yrkesbygg. Formålsdeling. Trender og drivere».

 

Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug, tlf 41 51 15 37
Senioringeniør Benedicte Langseth, tlf 22 95 92 47

Hva er undersøkt?

NVE har undersøkt hva energien blir brukt til i:

- Barnehager
- Kontorbygg
- Skoler
- Universitet/høgskole
- Sykehus
- Sykehjem
- Hotell
- Idrettsbygg
- Forretningsbygg
- Kulturbygg
- Lett industri/verksted

 

Energibruken er delt inn i formålene:

- oppvarming av bygget
- oppvarming av tappevann
- ventilasjon
- belysning
- elektrisk utstyr
- kjøling