Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 11.02.2016

Omløpsventiler bidrar ikke til målbar gassovermetning

Et prosjekt Uni research har gjennomført for NVE, viser at omløpsventiler ikke bidrar til målbar gassovermetning nedstrøms småkraftverk ved driftsutfall. Dette fordi omløpsventilen åpnes umiddelbart ved utfall.

NVE ønsket å få undersøkt om gassovermetning opptrer nedstrøms småkraftverk ved driftsutfall.

Tre småkraftverk på Vestlandet ble valgt ut i studien. Uni Research fikk i oppdrag å måle gassmetningen nedstrøms kraftverkene ved et styrt utfall. I tillegg skulle de logge gassmetningen nedstrøms utløpskanalen til kraftverkene i ett år.

Resultatene er presentert og diskutert i NVE-rapport 2015 – 109 «Gassmetning nedstrøms småkraftverk med installert omløpsventil».

Gassovermetning i vann kan oppstå når gass løses i vann under trykk og trykket deretter synker, samt ved raske temperaturforandringer i vannet. Fisk som utsettes for gassovermetning får gassblæresyke. Gassblæresyke kan sammenliknes med en brusflaske som åpnes og gassen i vannet begynner å boble i fiskens kropp. Fenomenet er svært skadelig. Gassmetninger over 110 prosent regnes som dødelig for fisk.

Formålet med undersøkelsen var å se om omløpsventilen slipper gassovermettet vann forbi turbinen ved utfall i kraftverket. NVE ba om en uavhengig undersøkelse ved et utvalg småkraftverk som har installert omløpsventil. Prosjektet ble underveis utvidet til også å se om det er episoder i løpet av året som er spesielt utfordrende når det gjelder gassovermetning.

Uni Research gjennomførte gasslogging nedstrøms tre småkraftverk ved tre planlagte utfallsepisoder. I tillegg ble det brukt et gassloggingsapparat i hver av elvene som logget gassverdiene nedstrøms kraftverket et helt år.

Omløpsventiler er uproblematiske å installere i småkraftverk når de bygges. De bidrar ikke til gassovermetning nedstrøms kraftverkene. Det er ikke nødvendig for produksjonsvannet å gå gjennom turbinen for å redusere gassovermetningen. Ved høy vannføring viste gassloggene at noe forhøyede gassovermetningsverdier i elveløpet er normalt.

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf: 22 95 93 89 / 90 19 82 16

Overingeniør Birgitte Kjelsberg tlf: 22 95 90 32