Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 03.03.2015 , sist oppdatert 11.04.2019

Kontakt oss

Sentralbord

(+47) 22 95 95 95
08:00 - 15:00 (15.05 - 14.09)
08:00 - 15:45 (15.09 - 14.05)

22 95 90 00 (fax)

Kontaktinformasjon til varslingstjenestene.

Kontaktinformasjon for regionkontorene.

NVEs beredskapstelefon

909 92 231
Døgntilgjengelig

Beredskapstelefonen skal brukes til å varsle NVE om beredskapssituasjoner innen kraftforsyningen, samt for å melde fra til NVE om alvorlige flom- og skredhendelser.

(Fra 01. mars 2019 er det kun mobiltelefonnummeret som er operativt)

Pressetelefon

489 97 667 (ikke sms)

Oversikt over alle ansatte i NVE.

Fakturaadresse:

NVE
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Post, besøk og varelevering:

Postboks 5091, Majorstua
0301 Oslo

Middelthuns gate 29,
0368 Oslo

Org. nr.: NO 970 205 039 MVA

Bankkonto: 7694 05 08971

Elektronisk faktura til NVE

 

 

 

Telefonnummer til flomvarslingen, jordskred- og snøskred-varslingen er beregnet for spørsmål om utstedte varsler og prognose for flom- og skredfare.

Flomvarsling

404 36 000 (ikke sms)
08:00-21:00 alle dager

Jordskredvarsling

400 28 777 (ikke sms)
08:00-21:00 alle dager

Snøskredvarsling

488 80 100 (ikke sms)
07:00-20:00 alle dager

Fjellskredovervåking

474 55 454 (ikke sms)

Regionkontor

Region Nord (RN):

(+47) 22 95 95 95

22 95 96 01

Kongens gate 52-54 Capitolgården,
8514 Narvik

Region Midt-Norge (RM):

(+47) 22 95 95 95

22 95 99 01

Abels gate 9
7030 Trondheim

 

varemottak:
Professor Brochs gate 20
7030 Trondheim

Region Vest (RV):

(+47) 22 95 95 95

22 95 95 01

Naustdalsvegen 1 b
6800 Førde

Region Øst (RØ):

(+47) 22 95 95 95

22 95 96 71

Vangsveien 73
Postboks 4223,
2307 Hamar

Region Sør (RS):

(+47) 22 95 95 95

22 95 97 41

Anton Jenssens gate 7
Postboks 2124,
3103 Tønsberg