Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 06.03.2015 , sist oppdatert 13.01.2022

Ledige stillinger

Ønsker du å jobbe med tilsyn innen energi- og økodesign?

Vil du jobbe i et av de fremste fagmiljøene på skred og forebygge fare for kvikkleireskred?

Har du lyst til å jobbe med cybersikkerhet i kraftforsyningen og sikre Norges viktigste infrastruktur?

NVE søker erfarne medarbeidere til arbeid med naturmiljø, vassdragsforvaltning og vannkraft

NVE søker deg som er natur- og klimaengasjert til arbeid med vassdragsforvaltning og vannkraft

Sommerjobb 2023

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.