Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 24.02.2017 , sist oppdatert 27.02.2017

Astrid Ånestad

Navn: Astrid Ånestad

Seksjon: Regulering av nettjenester (ETN)

Utdanningsbakgrunn (type utdanning og hvor): Sivilingeniør Energi og Miljø på NTNU i Trondheim

Hvor lenge har du jobbet i NVE: Siden september 2014.

Hvorfor valgte du NVE? Jeg valgte å jobbe i NVE fordi jeg ønsket å jobbe med strømnettet fra et systemperspektiv. I NVE jobber folk med alt fra snømålinger og tilsyn med vannkraftdammer til konsesjonsbehandling og kraftmarkeder, noe som gjør at man får god kjennskap til hele kraftsystemet. I NVE får jeg være tett med på utviklinga som skjer i energibransjen.. I tillegg til å jobbe tverrfaglig med økonomer og jurister, har NVE er sprekt og veldig sosialt miljø på tvers av alle avdelingene.

Hva jobber du med? Jeg jobber med regelverket rundt driften av kraftsystemet. Det vil si at jeg jobber med problemstillinger som strekker seg fra å sikre at sluttbrukere får riktig kvalitet på spenningen som leveres i lavspentnettet, til oppfølging av Statnetts virkemidler for å holde kraftbalansen på nasjonalt nivå. Eksempelvis jobber jeg for tiden med innføring av felles europeiske funksjonskrav til produksjon og forbruk som tilknyttes nettet. Dette er krav som skal være med å sikre stabiliteten til kraftsystemet ved integrering av mye ny fornybar energi i Europa.

Hvilke av dine arbeidsoppgaver er mest spennende? I kraftsystemet er det ulike driftsutfordringer på alle spenningsnivåer og med ulike aktører. Det mest spennende med arbeidsoppgavene jeg har er at de er veldig varierte. Oppgavene mine varierer fra å behandle saker hvor en enkelt sluttbruker er misfornøyd med mengden strømbrudd den opplever, til dra på tilsyn til nettselskapene rundt i Norge og være med på å vurdere den europeiske leveringspåliteligheten sammen med folk fra energiregulatorer i hele Europa.