Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 23.02.2017 , sist oppdatert 27.02.2017

Henriette Birkelund

Navn: Henriette Birkelund

Seksjon: Kraftsystem

Utdanningsbakgrunn: Samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo

Hvor lenge har du jobbet i NVE: Siden 2013

Hvorfor valgte du NVE? Jeg så etter jobber innenfor energibransjen og NVE lyste ut en stilling som var svært relevant for min bakgrunn. Samfunnsøkonomisk teori og kraftmarkedet henger tett sammen, og det virket som denne jobben ga god mulighet til å utvikle seg faglig.

 Hva jobber du med?

  • Jeg følger med på utviklingen i den norske ressurssituasjonen og tilstanden i kraftmarkedet fra uke til uke. Dette innebærer blant annet å være med på å diskutere og utarbeide de ukentlige kraftsituasjonsrapportene som publiseres på nve.no hver onsdag. Arbeidet med følge opp den løpende kraftsituasjonen er viktig for å forstå de kortsiktige svingningene i kraftmarkedet.
  • Jeg jobber også med mer langsiktige analyser der vi blant annet bruker kraftmarkedsmodeller til å vurdere hvordan endringer i politikk, klima eller teknologi vil kunne påvirke det norske kraftsystemet.

 Hvilke av dine arbeidsoppgaver er mest spennende? Det mest spennende er å være med i prosjekter der en har tid til å fordype seg i et tema eller en problemstilling. Dette er ofte tilfelle i fremtidsanalysene. Samtidig er det også gøy å jobbe med den løpende situasjonen fordi dette på mange måter er mer er mer «håndfast» enn modellanalysene.

 

.