Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 24.02.2017 , sist oppdatert 02.03.2017

Unn Yilmaz

Navn: Unn Yilmaz

Seksjon: Seksjon for informasjonsforvaltning og kulturhistorie (AIK)

Utdanningsbakgrunn (type utdanning og hvor): Hovedfag arkeologi, Universitetet i Tromsø, Southampton og Bradford. Praktisk erfaring fra nyere tids kulturminneforvaltning har imidlertid vært nødvendig tilleggskompetanse.

Hvor lenge har du jobbet i NVE: Siden september 2013.

Hva jobber du med?

Oppfølging av sektoransvaret for kulturminner. Arbeidet innebærer å dokumentere og formidle norsk vassdrags- og energihistorie, og ivareta kraftverk, kraftledninger, dammer med mer som er vurdert til å være kulturminner.

Hvilke av dine arbeidsoppgaver er mest spennende?

Det er ganske mange. Oppfølging av kulturminner innebærer lærerikt og interessant samarbeid med mange av NVEs seksjoner, kulturminneforvaltning og anleggseiere. Jeg får også brukt og utviklet GIS-kompetansen min. Gjennom vårt FoU-prosjekt om dokumentasjon av sektorens kulturminner tester vi nye metoder og standarder. Arbeidet formidles gjennom våre nettsider, blogger, kartløsninger, samt på seminarer og konferanser nasjonalt og internasjonalt.

Hvorfor valgte du NVE?

Muligheten til å få jobbe med tekniske kulturminner i et nasjonalt perspektiv og i en tverrfaglig organisasjon, samt i en sektor som har vært veldig viktig i Norges nyere historie. Jeg hadde også et godt inntrykk av NVE fra arbeid med konsesjonssaker i fylkeskommunen, og hadde i tillegg hørt mye positivt om arbeidsmiljøet.