Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 08.01.2009 , sist oppdatert 18.12.2017

Trainee-program (EnergiTrainee)

SINTEF Energi AS, Institutt for elkraftteknikk ved NTNU, BKK Nett AS, Lyse Elnett AS, Hafslund Nett AS, Statnett SF, NVE, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Energibedriftenes landsforening (Energi Norge) har i samarbeid etablert en EnergiTrainee-ordning innen nettvirksomheten.

rekruttering1.jpg
Fra nettoppgradering i Grenland. Foto: Hanne Bakke/NVE

EnergiTraineene vil bli engasjert for en periode på to år. I løpet av denne perioden inngår tre opphold, hver på omkring åtte måneder, ved henholdsvis SINTEF Energiforskning/NTNU, et nettselskap og NVE/Statnett/Energi Norge. Traineene følger samme tema gjennom alle oppholdene.

EnergiTrainee gir en unik mulighet til å utvikle seg faglig. I SINTEF Energi kan man jobbe videre med temaer fra masteroppgaven. I tillegg oppfordres man til å komme med innspill og påvirke egne arbeidsoppgaver. Sammen med erfarne medarbeidere gis EnergiTraineene mulighet til å arbeide med aktuelle problemstillinger sett fra ulike aktører i bransjen. Målet er at EnergiTraineene skal oppnå god kompetanse innenfor prioriterte områder i løpet av EnergiTrainee-perioden.

Vi søker studenter med mastergrad innen energi/elkraft eller tilsvarende, med interesse for elkraftteknikk og teknisk-økonomisk analyse av kraftnett.

For flere opplysninger om traineeordningen, se www.sintef.no/projectweb/energitrainee/

Søknadsfristen for Energi-trainee 2018 var 7. november 2017