Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 26.02.2015 , sist oppdatert 10.06.2021

Presserom

Pressetelefon (ikke sms):

489 97 667

E-post: kom (@) nve.no

Telefon til varslingstjenester

Har du spørsmål knyttet til varsler og prognoser, kontakt våre varslingstjenester direkte:

Flomvarsling kl 08.00-21.00 alle dager, tlf 404 36 000 (ikke sms)

Snøskredvarsling kl 07.00-20.00 alle dager, tlf 488 80 100 (ikke sms)

Jordskredvarsling kl 08.00 - 21.00 alle dager, tlf 400 28 777 (ikke sms)

Fjellskredovervåkingen, tlf. 474 55 454 (ikke sms)

Direkte henvendelser til NVE om innsyn
rettes til:

innsyn@nve.no

Vi registrerer alle mediehenvendelser (media, navn, telefon og e-post) i verktøyet CIM. Vi bruker ikke opplysningene til andre formål enn å følge opp og evaluere henvendelsene.

Vår kommunikasjonspolitikk bygger på hovedprinsippene i offentlighetsloven og forvaltningsloven som gir deg rett til innsyn i vårt arbeid og våre vedtak.

Vi legger vekt på å være åpne og tilgjengelige og yte god service til mediene og andre som henvender seg til oss. Vi legger opp til en aktiv kommunikasjonsvirksomhet, og stiller krav til at informasjonen vi gir skal være korrekt, saklig og pålitelig.

Ansvarlig redaktør: Arne Søiland (arso@nve.no)

Redaktør: Erik Rose Johnsen (erjo@nve.no)

Fungerende kommunikasjonsdirektør Arne Søiland
Fungerende kommunikasjonsdirektør Arne Søiland

NVEs ledelse - kontaktinformasjon og bilder til nedlasting

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund

Pressebilde

Telefon: 22 95 90 20
Epost: klun@nve.no

Kommunikasjonsdirektør Arne Søiland (fung.)

Pressebilde

Mobil: 402 10 150
E-post: arso@nve.no

Direktør Christine Elisabeth Kiste
(Administrasjon)

Pressebilde

Telefon: 22 95 93 80, mob: 412 16 675
Epost: cek@nve.no

Direktør Ove Flataker
(Reguleringsmyndigheten for energi)

Pressebilde 

Telefon: 22 95 94 30, mob:952 02 620
Epost: ofl@nve.no

Direktør Anne Vera Skrivarhaug
(Energi)

Pressebilde

Telefon 22 95 93 50, mob:415 11 537
Epost: avs@nve.no

Direktør Rune Flatby
(Konsesjon)

Pressebilde

Telefon: 22 95 90 88, mob: 416 78 203
Epost: rfl@nve.no

 

Direktør Morten Johnsrud
(Hydrologi)

Pressebilde

Telefon: 22 95 92 02, mob: 930 40 340 
Epost: moj@nve.no

Direktør Anne Britt Leifseth
(Skred og vassdrag)

Pressebilde

Telefon: 22 95 93 10, mob: 917 05 811
Epost: abl@nve.no 

Direktør Ingunn Bendiksen
(Tilsyn og beredskap)

Pressebilde

Telefon: 22 95 90 75, mob: 922 68 070
E-post: IAB@nve.no