Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 31.08.2015 , sist oppdatert 21.11.2019

Vassdrags- og energihistorie

NVE dokumenterer, bevarer, gir tilgang til og formidler vassdrags- og energihistorie.

NVE har et oppdrag med å ivareta Olje‑ og energidepartementets (OED) sektoransvar på kulturminnefeltet. Vårt andre oppdrag fra OED med å dokumentere, bevare, gi tilgang til og formidle vassdrags- og energihistorien gjør vi sammen med våre samarbeidsmuseer - Kraftmuseet i Tyssedal og Anno Norsk skogmuseum på Elverum. I tillegg til et bredt samarbeid med en rekke fagmiljøer.

Vi har valgt ut 227 kulturminner med høy kulturminneverdi i hele Norge som spenner fra store anlegg til små forbygninger. Det er dammer, kraftverk, transformatorstasjoner, kraftledninger og vassdragstekniske anlegg. Vi forvalter også foto, gjenstander, arkivdokumenter og minnesamlinger.

Vi jobber på mange områder og på ulike måter, fra saksbehandling, via FoU-prosjekter til formidling. Vår hovedsatsing i 2019 er å utvikle et nytt nettsted for vassdrags- og energihistorie. I år skal vi også ferdigstille en nivådelt dokumentasjonsstandard for sektorens kulturminner som en del av prosjektet DOKIVER. Vi skal i gang med planlegging av NVEs 100-års markering i 2021. Og utstillingen "Kampen om Alta", om Norges mest omstridte kraftutbygging, er på vandring i Norge og nettutstillingen kan oppleves her.

Pågående prosjekter

Fullførte prosjekter

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss i NVEs Kulturhistorieteam i seksjon for informasjonsforvaltning og kulturhistorie eller våre kollegaer på Kraftmuseet og Anno Norsk skogmuseum. 

Siri Slettvåg,
seksjonssjef
tlf. 22 95 93 40/928 40 448
epost: ssl@nve.no

Helena Nynäs
kulturminnerådgiver
tlf. 995 81 813
epost: hmn@nve.no

Stig Storheil,
fotoarkivar,
ansvarlig DigitaltMuseum
tlf. 22 95 93 33/984 013 25
epost: stst@nve.no

Unn Yilmaz
kulturminnerådgiver, prosjektleder for DOKIVER
tlf. 22 95 94 52/909 444 82
epost: unyi@nve.no

Sidsel Hindal
koordinator kulturhistorieteam,  prosjektleder for "Kampen om Alta"
tlf. 480 06 055
epost: sihi@nve.no

Daniel Ellingsen Lund
webutvikler
epost: dael@nve.no

Frode Sørskaar
bibliotekar
tlf: 924 975 84
epost: frso@nve.no

www.skogmus.no

Ingvild Herberg
tlf. 990 15 628
epost: ingvild.herberg@annomuseum.no

flommer.no

Bli med på en spennende reise til vassdrag rundt om i landet og lær om alt fra Storofsens herjinger på Østlandet til stengselsfiske i Tana.

flommer.no er et samarbeid mellom NVE og Anno Norsk Skogmuseum på Elverum.

Innholdet er beregnet for skoleelever fra 5. – 7. trinn. Vi ønsker at flommer.no skal være et bidrag til prosjektarbeid og undervisning i skolen.

Nettstedet fokuserer på flom, natur og kultur. Innholdet presenteres gjennom filmer, animasjoner, bildeserier og spennende oppgaver og artikler.

flommer.no blir ikke lenger oppdatert da en ny nettside for vassdrags- og energihistorie er under utvikling i 2019. 

www.kraftmuseet.no

Dag Endre Opedal
tlf. 53 65 00 57 / 907 30 769
epost: opedal@kraftmuseet.no

vasskrafta.no

Vår vannkrafthistorie er mer enn 100 år gammel og er svært interessant. Den gjenspeiler også vår samfunnsutvikling, ikke minst etter unionsoppløsningen med Sverige.

vasskrafta.no er et samarbeid mellom NVE og Kraftmuseet i Tyssedal.

Nettstedet er beregnet for bruk i ungdomskolen og videregående skole som en sentral kilde til kunnskap om utnyttelsen av vannets energi i Norge i et historisk perspektiv. Det er ønskelig at innholdet fører til økt interesse for teknologi, miljø og realfag.

vasskrafta.no blir ikke lenger oppdatert da en ny nettside for vassdrags- og energihistorie er under utvikling i 2019.

 

www.telemarkskanalen.no

Steinar Arntzen
tlf. 35 91 73 63 / 913 93 572
epost: steinar.arntzen@t-fk.no

Kanalen
Ved Hogga sluser i Telemarkskanalen Foto: Helena Nynäs, NVE, 2008