Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 01.11.2012 , sist oppdatert 13.12.2016

Vann- og energiforvaltning : glimt fra NVEs historie

Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) ble grunnlagt i 1921. Men forløperen til NVE kan følges tilbake til 1804, og bruken av våre vassdrag er omtalt i våre eldste lover fra rundt år 1000.

Erosjonssikring i Orkla. Tegningen viser sikringsarbeid etter flombrudd i 1868 og 1879. NVEs arkiv.

Mange har bidratt underveis i arbeidet med publikasjonen. Spesielt nevnes Sverre Sivertsen og Tore Langset for faglige tekstinnspill. Elisabeth Bjørsvik (Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum) og Tove Nedrelid har gitt kommentarer til manuset. Kari Ansnes har vært billedredaktør. Hovedansvarlig for sluttproduktet er Per Einar Faugli. Arbeidet med utgivelsen er gjort i regi av etatens Museumsordning.

I 2003 utga NVE heftet ”Vannveier og kraftlinjer – en innføring i NVEs historie” med Gunleiv Hadland som hovedansvarlig. Interessen for vår forvaltningshistorie har i det siste tiåret vært sterkt økende. Det har derfor lenge vært et ønske om å oppdatere og utvide dette heftet. Dette er bakgrunnen for utarbeidelse av publikasjonen ”Vassdrags- og energiforvaltning – glimt fra NVEs historie”. Innholdet er mer omfattende både faglig og lilustrasjonsmessig enn i den forrige utgaven.