Reguleringsmyndighet for energi (RME)

Nasjonal reguleringsmyndighet for kraftmarked og nettsystem i Norge

Foto: Colorbox.com

Foto: Colorbox.com

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) skal sikre en effektiv overføring, omsetning og bruk av energi. Oppgavene følger av energiloven og underliggende forskrifter, samt Eldirektiv II og tilhørende forordninger. Markeds- og regelverksutviklingen i EU har stor betydning for Norge. Reguleringsmyndigheten for energi arbeider for å sikre at det utarbeides gode løsninger i det nordiske og europeiske kraftmarkedet.

NVE er medlem av Council of European Energy Regulators (CEER) og  Nordic Energy Regulators (NordREG). 

Reguleringsmyndigheten for energi regulerer nettselskapene, som har monopol på utførelse av nettjenester.

Det er Reguleringsmyndigheten for energi sin rolle som tilsynsmyndighet å regulere nettselskapene slik at kraft overføres til riktig leveringskvalitet og pris, og at nettet utnyttes og utbygges på en sikker og samfunnsmessig rasjonell måte. Nettselskapene skal opptre nøytralt overfor alle kraftleverandører. Reguleringsmyndigheten for energi regulerer nettselskapene økonomisk gjennom fastsettelse av årlige inntektsrammer som setter en øvre begrensing på hvor mye selskapene kan ta betalt for overføring av elektrisk kraft.

Reguleringsmyndigheten for energi regulerer også de fysiske kraftmarkedene og skal gjennom dette bidra til en sikker og effektiv omsetting av energi. Gjennom engrosmarkedet kan kraftprodusenter, kraftleverandører, større industriforetak og andre større aktører fritt kjøpe og selge kraft i konkurranse med tilsvarende aktører i markedet.

Som regulator arbeider NVE for et velfungerende og effektivt marked som skal være enkelt å forholde seg til for sluttbrukerne. Disse målsetningene er førende for prosjektene NVE arbeider med og har gjennomført på sluttbrukerområdet. Dette inkluderer blant annet AMS, Elhub og rapporteringsplikt for ny kraftprisportal.