Publisert 12.02.2019 , sist oppdatert 23.10.2019

EPEX-søknad om markedsplasskonsesjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad fra EPEX SPOT SE om konsesjon for organisering eller drift av markedsplass for omsetning av elektrisk energi i medhold av energiloven § 4-5.

NVE har behandlet søknaden og konkludert med at EPEX SPOT SE oppfyller vilkårene i konsesjonen for intradagmarkedet. NVE har varslet vedtak om  konsesjon for organisering og drift av markedsplass for intradagmarkedet til EPEX SPOT.  NVE arbeider fortsatt med å behandle konsesjon for døgnmarkedet.

Søknaden kan du lese her.

Varsel om vedtak finner du her.

Uttalelser kan sendes som e-post til nve@nve.no eller som brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO.

Uttalelser må sendes NVE innen 6. mars 2019.