Publisert 04.04.2019 , sist oppdatert 23.10.2019

Søknad om markedsplasskonsesjon fra Nasdaq Oslo ASA

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad fra Nasdaq Oslo ASA om konsesjon for organisering eller drift av markedsplass for omsetning av elektrisk energi i medhold av energiloven § 4-5.

Høringsbrevet kan du lese her. 

Søknaden kan du lese her.

Uttalelser kan sendes som e-post til nve@nve.no eller som brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO.

Uttalelser må sendes NVE innen 30. april 2019.