Publisert 28.01.2019 , sist oppdatert 23.10.2019

ACER-beslutning: kapasitetsprising i intradagmarkedet

Nylig publiserte ACER sin beslutning (på engelsk) om kapasitetsprising mellom budområder i intradagmarkedet.

ACER sin beslutning fastsetter et rammeverk for prising av grensekryssende kapasitet i intradagmarkedet. Beslutningen er tatt i henhold til CACM (Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management). Den valgte løsningen introduserer tre pan-Europeiske implisitte auksjoner for å prise kapasitet mellom budområder. Dette vil komplementere den allerede etablerte markedskoplingen for intradagmarkedet basert på kontinuerlig handel. Tidslinje og vilkår for implementering av de tre auksjonene vil skje innenfor rammeverket for algoritmen for intradagmarkedet. Les mer på ACER sine hjemmesider her (på engelsk).

Kontaktperson i RME: seniorrådgiver Helena M Lindstad.