Publisert 23.06.2016 , sist oppdatert 23.10.2019

ACER-høring om inndeling i regioner for kapasitetsfastsettelse (CCR)

ACER åpnet 22. juni 2016 en konsultasjon om inndeling av regioner for kapasitetsfastsettelse i henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/1222 (CACM).

Alle interessenter inviteres til å avgi kommentarer til ACER innen 20. juli 2016.

Nyhetssaken fra ACER med mer informasjon er å finne her.

ACER har utarbeidet et Consultation Document som er å finne her. I dette dokumentet stiller ACER fem spørsmål som de ønsker tilbakemelding på.

Vi oppfordrer til å bidra med innspill.