Publisert 22.02.2018 , sist oppdatert 23.10.2019

Brev til TSO'ene vedr LFC-blokk

De nordiske systemoperatører (TSO) skulle levere et felles forslag innen 14. januar vedr fastsettelse av kontrollblokk for frekvensregulering (LFC–blokk) iht. retningslinje om systemdrift (SO GL).

Det ble ikke levert et felles forslag til de Nordiske reguleringsmyndigheter innen 14. januar, og de Nordiske reguleringsmyndigheter har derfor sendt et brev til TSOene hvor vi oppfordrer dem til å sende et felles forslag så snart som mulig.

Lenke til brevet.

Lenke til EU-regulering 2017/1485 02.08.17 for etablering av retningslinjer på driften transmisjonsnettet (SO GL).