DNV GL, i samarbeid med Björn Hagman (Hagman Energy AB) og professor Erling Hjelmeng (Universitet i Oslo), har på oppdrag fra NVE sett på hvorvidt CACM legger opp til reell konkurranse mellom NEMOer og om reguleringen sikrer effektiv konkurranse på like vilkår mellom NEMOene.

Rapporten (på engelsk) kan lastes ned her.