Publisert 29.09.2016 , sist oppdatert 23.10.2019

Forslag fra TSOene om metodologi for fordeling av flaskehalsinntekter

14. august hadde de europeiske TSOene frist til å levere forslag om metodologi for fordeling av flaskehalsinntekter til regulatorene.

Regulatorene må gi svar på dette forslaget innen 6 måneder, dvs. innen 14. februar 2017. Dette er en metodologi som følger av art. 73 i Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management (CACM).

Forslagene som blir vedtatt i henhold til CACM, vil bli endel av norsk rett når CACM gjennomføres i Norge.

NVE legger forslaget ut til informasjon og innspill kan sendes til Ole-Christian Grytten ved seksjon for engrosmarked i Elmarkedstilsynet. Vi ber om eventuelle kommentarer innen 1. November 2016. Forslaget finnes her.

 

Kontaktperson:

Ole-Christian Grytten,

Seksjon for engrosmarked, Elmarkedstilsynet,

Epost: ocg@nve.no