Publisert 17.03.2017 , sist oppdatert 23.10.2019

Forslag til felles europeiske regler for døgn- og intradagmarkedet fra NEMOer

Alle europeiske kraftbørser, NEMOer (Nominated Electricity Market Operator), har utarbeidet seks nye forslag som berører døgn- og intradagmarkedet. 

Forslaget er utviklet i henhold til artikkel 36.3, 37.5, 40, 41.1, 53 og 54.2  i kommisjonsforordning (EU) nr 2015/1222 om etablering av retningslinje for kapasitetsfastsettelse og flaskehalshåndtering (CACM). NEMOene har sendt inn forslagene til godkjenning hos energiregulatorene. Energiregulatorene har frist til 14. august 2017 med å ta en beslutning.

Forslagene er knyttet til:

  • Maks- og minimumspriser for spot- og intradagmarkedet.
  • Hvilke produkter den felles priskoblingsalgoritmen skal støtte (også for spot- og intradagmarkedet)
  • Algoritmeutvikling og metode for back-up

NVE legger forslaget fra NEMOene ut til informasjon. Forslagene som blir vedtatt i henhold til CACM, vil bli endel av norsk rett når CACM gjennomføres i Norge. Spørsmål og innspill kan sendes til Helena M Lindstad (hem@nve.no) ved seksjon for engrosmarked i Elmarkedstilsynet.

Vi ber om eventuelle innspill innen 20. april 2017.

Her kan du lese forslagene: