Publisert 23.05.2017 , sist oppdatert 23.10.2019

Høring av de nordiske TSO’enes forslag til fallback-løsning

De nordiske TSO’ene har kommet med forslag til fallback-løsning som skal gjelde for den nordiske CCR (Capacity Calculation Region) i tilfelle hel eller delvis dekopling av den europeiske markedskoplingen.

Forslaget er utviklet i henhold til artikkel 44 i Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management (CACM).TSO’ene har sendt inn forslag til godkjenning hos de nordiske energiregulatorene som har 6 måneder på seg til å ta en beslutning.

NVE vil gjerne ha innspill til forslaget. Forslagene som blir vedtatt i henhold til CACM, vil bli endel av norsk rett når CACM gjennomføres i Norge.

Dokumentet samt mottakeradresse for innspill er tilgjengelig på hjemmesiden til organisasjonen for de nordiske energiregulatorene (NordREG): http://www.nordicenergyregulators.org/public-consultations/, Innspill kan også sendes direkte til kontaktperson i NVE, Helena M Lindstad.

Fristen for innspill er 9. juni 2017.

Ved spørsmål, ta kontakt med Helena M Lindstad (hem@nve.no) ved seksjon for engrosmarked i Elmarkedstilsynet.