De nordiske NRAene avholder nå en høring om TSOenes foreslåtte metode for langsiktig kapasitetsberegning.  

Mer informasjon om høringen er å finne på NordREGs hjemmesider (følg link).

Frist for å gi innspill er 18. februar.