Publisert 24.10.2016 , sist oppdatert 23.10.2019

Workshop om metode for evaluering av det finansielle kraftmarkedet

De nordiske energiregulatorene, NordREG, inviterer til workshop på Arlanda 7. desember 2016 om metode for evaluering av det finansielle kraftmarkedet i Norden.

Metodeutviklingen følger av kommende krav i «Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 etablishing a guideline on forward capacity allocation» (GL FCA).

NordREG har satt ut en studie om temaet som vil bli presentert av EC Group. Videre vil regulatorene informere om status og det videre arbeidet knyttet til GL FCA.

For mer informasjon og påmelding til workshop, se NordREGs hjemmeside: http://www.nordicenergyregulators.org/news/

Workshopen starter 10.00 og varer til 15.00.

Lenke til kommisjonsforordningen GL FCA er å finne her.

 

Kontaktperson:
Cathrine Holtedahl
Seniorrådgiver, Seksjon for engrosmarked
Elmarkedstilsynet, NVE
E-post: cho@nve.no
Telefon: 22 95 90 39