Publisert 30.03.2016 , sist oppdatert 23.10.2019

Markedsplasskonsesjon

Nord Pool AS er tildelt konsesjon for organisert markedsplass for 2017.

Vilkårene i konsesjon for 2017 er en videreføring av vilkårene i konsesjonen for 2016, men med enkelte endringer. Endringene er nødvendige for å tilrettelegge for samarbeid og harmonisering av felles vilkår og metoder for europeiske kraftbørser vedtatt i medhold av Kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 (CACM). Dette regelverket er enn så lenge ikke tatt inn i EØS-avtalen, men har indirekte betydning også for det norske kraftmarkedet.

For å kunne følge prosessene frem til CACM er gjennomført, forberede gjennomføringen i Norge og ivareta norske aktørers interesser og muligheter i denne fasen, er det for 2017 satt inn vilkår om at Nord Pool skal oversende til NVE ferdigstilte forslag utarbeidet i henhold til CACM av Nominated electricity market operators (NEMOs).

Kontaktperson:

Helena Mellison Lindstad

Seniorrådgiver, seksjon for engrosmarked

Epost: hem@nve.no