Publisert 29.07.2014 , sist oppdatert 23.10.2019

ESA

ESAs (EFTA Surveillance Authority) oppgave er å sikre at EFTA (European Free Trade Association) - landene Island, Liechtenstein og Norge etterlever EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområde) - avtalen.

EØS består av EU-landene samt de tre EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge. Formålet med EØS er å sikre fri flyt av varer, mennesker, tjenester og kapital mellom alle de 31 EØS-landene. Som følge av avtalen, er EU-lovverket på «de fire friheter» innlemmet i nasjonal lov i EFTA-landene. Alt nytt relevant EU-lovverk vil også bli introdusert gjennom EØS-avtalen for å sikre like lovgiving for det felles markedet.

En vellykket gjennomføring av EØS-avtalen hviler på lik innføring og bruk av det felles lovverket i de 31 EØS-landene. Landene som er medlem av EU blir fulgt opp av den Europakommisjonen og EFTA-landene blir fult opp av ESA. ESA sin oppgave er å beskytte individers og markedsaktørers rettigheter mot eventuelle krenkende regler eller praksis i EFTA-landene eller bedrifter i landene. Dette gjelder regler og praksis som er diskriminerende, plasser unødvendig byrder på kommersiell aktivitet, eller ulovlig statsstøtte. I slike tilfeller kan ESA gå til søksmål mot EFTA-landet i EFTA-retten for å få endret regelen eller praksisen.