Europakommisjonen er det utøvende organet innen Den europeiske union (EU). Kommisjonens oppgave er å fremme lovproposisjoner og sette dem ut i livet.