Publisert 29.07.2014 , sist oppdatert 23.10.2019

EU-kommisjonen

Europakommisjonen er det utøvende organet innen Den europeiske union (EU). Kommisjonens oppgave er å fremme lovproposisjoner og sette dem ut i livet.