Publisert 26.10.2015 , sist oppdatert 23.10.2019

Nettkoder

Det arbeides for tiden med detaljerte retningslinjer kalt nettkoder. Disse omfatter alt fra det finansielle markedet, kapasitetsfastsettelse, til systemdrift. Kodene utarbeides av ENTSO-E på oppdrag fra ACER.

Markedskodene

Markedskodene (FCA, EB og CACM) skal legge til rette for et integrert europeisk marked for elektrisitet. Målsettingen er økt konkurranse, diversifisering og optimering av bruken av eksisterende infrastruktur.

Forward Capacity Allocation

Electricity Balancing

Capacity Allocation & Congestion Management

Driftskodene

Driftskoden SO-GL innebærer krav til samarbeidet mellom TSOer som omfatter informasjonsutveksling og virkemidler for å ivareta driftssikkerhet, koordinert driftsstansplanlegging og frekvensregulering.

System Operation Guideline

Emergency and Restoration

 

Tilknytningskodene

Tilknytningskodene (RfG, DCC, HVDC) setter funksjonskrav til produksjon, forbruk og HVDC-kabler som skal tilknyttes nettet.

Requirement for Generators,
Demand Connection Code og
High Voltage Direct Current Connections