Publisert 26.10.2015 , sist oppdatert 23.10.2019

Nettkoden om balansemarkeder: Electricity Balancing (EB)

En av hovedoppgavene til systemoperatørene er å sørge for at forbruket til enhver tid er likt produksjonen. Gjennom denne nettkoden søker en å finne harmoniserte og effektive markedsløsninger for dette.

Harmonisering av balansemarkedene vil blant annet kunne legge til rette for handel mellom land i balansemarkedene.

Nettkoden er forventet å gå gjennom komitologi i løpet av 2016 og mer informasjon vil bli lagt ut når endelig versjon foreligger.

Mer informasjon om nettkoden og prosessen er å finne her (ENTSO-E sine hjemmesider).

Kontaktperson:

Seniorrådgiver Stian Henriksen

Seksjon for engrosmarked