Publisert 20.10.2015 , sist oppdatert 20.03.2017

Nettjenester

NVE regulerer nettselskapene, som har monopol på utførelse av nettjenester

Kostnadene ved å bygge overføringsnett er så store at det ikke er lønnsomt for samfunnet å ha flere overføringsnett i samme område. Markedet for overføring av strøm er derfor et naturlig monopol. Det er NVEs rolle som tilsynsmyndighet å regulere nettselskapene slik at kraft overføres til riktig leveringskvalitet og pris, og at nettet utnyttes og utbygges på en sikker og samfunnsmessig rasjonell måte.

Nyheter og høringer om nettjenester