Publisert 26.10.2015 , sist oppdatert 23.10.2019

Leveringskvalitet

Elektrisitet blir produsert, transportert og brukt samtidig. Alle som er knyttet til det norske kraftsystemet påvirker i større eller mindre grad kvaliteten på elektrisiteten som blir levert fra kraftsystemet. Leveringskvalitet er et samlebegrep som omfatter leveringspålitelighet, spenningskvalitet og ulike ikke-tekniske elementer, slik som kundeservice og informasjon.

NVE har ansvar for forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet. Forskriften skal sikre at alle som bruker elektrisk kraft i Norge skal få en tilfredsstillende leveringskvalitet uavhengig av hvor i landet man bor. Elektrisitet blir produsert, transportert og brukt samtidig. Alle som er knyttet til det norske kraftsystemet påvirker i større eller mindre grad kvaliteten på elektrisiteten som blir levert fra kraftsystemet.

En viktig del av oppfølging og regulering av leveringskvaliteten i Norge er avbruddsrapportering fra nettselskapene og publisering av avbruddsstatistikk. NVE publiserer hvert år avbruddsstatistikk for alle nettselskapene, fylkene og totalt for hele landet. Statistikkene forteller blant annet om hvor mange avbrudd kundene hos hvert nettselskap har opplevd og hvor lange avbruddene har vært.

Nettkunder som er misfornøyd med leveringskvaliteten kan bringe inn dette til ansvarlig nettselskap i området. Dersom nettkunden ikke er fornøyd med nettselskapets behandling og/eller avgjørelse i saken kan dette klages inn til NVE. På siden om klage på leveringskvalitet er det mer informasjon om hvilke saker NVE tar til behandling og hvordan man går frem dersom man ønsker å bringe saken inn for NVE.

NVE fører tilsyn med nettselskapenes håndtering av forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet. Tilsyn blir gjennomført ved at selskapene besøkes eller ved at NVE ber om at informasjon sendes til NVE.