Publisert 06.08.2013 , sist oppdatert 22.02.2019

Vedtak i uenighetssaker om leveringskvalitet

NVE er gitt myndighet til å treffe avgjørelse når det oppstår uenighet mellom kunde og nettselskap om leveringskvaliteten

Med hjemmel i Energilovforskriften § 9-2 er NVE gitt myndighet til å treffe avgjørelse når det oppstår uenighet mellom nettselskap og kunde i saker som omfatter leveringskvalitet. NVE behandler også saker der nettselskapene er uenige om fordeling av KILE (kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi).

 

NVE vurderer klager i lys av forskrift 30. november 2004 nr. 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet(fol).

 

I oversikten nedenfor er vedtakene NVE har fattet i saker om uenighet om leveringskvalitet. Vær oppmerksom på at konklusjoner fra hver enkelt sak ikke kan kopieres ukritisk til andre klagesaker.

 

Enkeltvedtak 

 

Alle enkeltvedtak NVE fatter i saker om leveringskvalitet og fordeling av KILE kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet vedtaksbrevet er kommet frem.

 

Listen er sortert med nyeste sak øverst.

 

Forhold  NVEs behandling Dato Netteier Klager Påklaget til OED

Spenningskvalitet/

saksbehandling

22.05.2018 Norgesnett AS  Privatperson  Nei

Informasjonsplikt/

spenningskvalitet

08.04.2016 Istad Nett AS Privatperson Nei
Leveringspålitelighet 08.07.2015 BKK Nett AS Eksingedalen Bygdaråd Nei
 Informasjonsplikt   18.03.2015 Hafslund Nett AS Privatperson Nei
Leveringspålitelighet 16.02.2015 Skagerak Nett AS Privatperson Nei
Leveringspålitelighet 23.12.2014 Hjartdal Everk AS Privatperson Nei
Spenningskvalitet 22.12.2014 Hafslund Nett AS Skøyenåsen Boligsameie Nei
Leveringspålitelighet/ spenningskvalitet 08.12.2014 Eidsiva Nett AS Privatperson Nei
Spenningskvalitet 08.12.2014 Kragerø Energi AS Privatperson Saken er påklaget av nettselskap, klagen er avvist.
Leveringspålitelighet 02.12.2013 Agder Energi Nett AS Bjørnestad skisenter Saken er påklaget av klager. 
Leveringspålitelighet 02.12.2013 Eidisiva Nett AS Privatperson Nei
Leveringspålitelighet 02.12.2013 Vest-Telemark Kraftlag AS Næringsdrivende i Nissedal Nei
Spenningskvalitet 22.11.2013 Nordmøre Energiverk AS Privatperson Nei
Spenningskvalitet 28.08.2013 Hafslund Nett AS Privatperson Nei
Spenningskvalitet 06.06.2013 Oppdal Everk AS Privatperson Nei
Spenningskvalitet 25.05.2013 Skagerak Nett AS Privatperson Nei
Informasjonsplikt/ leveringspålitelighet 19.03.2013 Hafslund Nett AS Privatperson Nei
Spenningskvalitet 19.03.2013 Hafslund Nett AS Privatperson Nei
Spenningskvalitet/ leveringspålitelighet 23.03.2011 Eidisiva Nett AS Privatperson Nei
Spenningskvalitet 07.03.2011 Trønder Energi Nett AS Privatperson Nei
Spenningskvalitet 06.07.2009 Sjåk Energi KF Privatperson Nei
Spenningskvalitet 18.12.2008 Helgelandskraft AS Privatperson Nei
Spenningskvalitet 05.08.2008 Haugaland Kraft AS Privatperson Nei