Publisert 12.01.2015 , sist oppdatert 23.10.2019

Informasjon om rapportering av spenningskvalitet

Rapporteringen for 2018 er åpnet.

Fristen for rapportering er 01.02.2019.

Bakgrunn

Data som skal rapporteres

Hvordan rapportere (pålogging)

Frist

Kontaktinformasjon

Vennligst se menyen til høyre for brukerveiledninger.

 

Bakgrunn

Forskrift om leveringskvalitet § 2A-2 inneholder krav til registrering og rapportering av spenningskvalitet. Plikten til å registrere spenningskvalitet ved ett eller flere målepunkter i egne høyspenningsanlegg ble innført fra og med 2006. Alle nettselskap skal registrere spenningskvalitet i hvert av sine karakteristiske nettområder.
Frem til og med 2013 var det obligatorisk å registrere følgende spenningskvalitetsparametere: kortvarige underspenninger (spenningsdipper), kortvarige overspenninger og spenningssprang.
Fra og med 2014 har det vært obligatorisk å registrere korttids- og langtidsintensitet av flimmer, samt total harmonisk forvrengning (THD), i tillegg til de ovennevnte. NVE har også innført en rapporteringsplikt av spenningskvalitet som har vært gjeldende siden 2014. Alle de ovennevnte spenningskvalitetsparameterne, med unntak av spenningssprang, skal rapporteres. NVE viser til høringsdokument nr. 3-2012 (fra side 20) og rapport nr. 66-2012 (fra side 26) for mer informasjon om utvidelsen av registreringsplikten og innføring av rapporteringsplikten. 

Data som skal rapporteres

I den faglige veiledningen Data som skal rapporteres er det en oversikt der NVE spesifiserer:
1. Hvilke opplysninger om hver av spenningskvalitetsparameterne som skal (som et minimum) registreres.
2. Hvilke opplysninger om hver av spenningskvalitetsparameterne som skal rapporteres.
3. Hvilke tilleggsopplysninger som skal sendes inn for hvert enkelt målepunkt.
For mer informasjon, se "Faglig veiledning" i menyen til høyre. 

Hvordan rapportere

For rapportering skal man benytte tjenesten "Spenningskvalitet rapportering" som finnes her. Påloggingen til tjenesten skjer via Altinn. 

Påloggingstrinn til "Spenningskvalitet rapportering"

1. Sjekk at du har fått delegert Altinn-rollen "Energi, miljø og klima" på "Spenningskvalitet rapportering"-tjenesten, på vegne at selskapet du representerer.
    Det er Altinn-ansvarlig i ditt selskap som delegerer den rollen. Delegeringen gjøres slik som forklart her.
2. Dersom du rapporterer for flere andre nettselskaper (eventuelt i tillegg til ditt nettselskap), så må hvert av disse nettselskapene godkjenne tilgangen til rapporten for ditt selskap.
3. Logg deg på tjenesten.
    Viktig: Ved Altinn-pålogging velger du selskapet som utfører rapporteringen fra listen over aktører.

Veiledning for punktene 2 og 3 finnes her.

Til Altinn-ansvarlige som skal delegere Altinn-roller

Dersom du er Altinn-ansvarlig i et selskap som skal rapportere, finner du veiledning for oppsett her.

Dersom nettselskapet er slettet i BRREG eller er en underenhet

For å komme til tjenesten "Spenningskvalitet rapportering" må man først velge selskapet som man skal representere fra listen over aktører i Altinn. Selskaper som er slettet eller som er underenheter vises ikke som standard i denne listen. 
Se veiledningen fra Altinn på hvordan du kan vise slettede selskaper og underenheter i listen over aktører.

Frist

Fristen for rapportering er 1. februar. 

Kontaktinformasjon

Ved faglige spørsmåll
Før du henvender deg til oss, vennligst les dette dokumentet som inneholder svar på ofte stilte faglige spørsmål.
Dersom du ikke finner svar på ditt problem der, så kan du ta sende dine spørsmål til denne e-postadressen.

Ved problemer med pålogging til rapporteringstjenesten "Spenningskvalitet" eller andre tekniske feil
Før du henvender deg til oss, kan du forsøke følgende:
1. Se lenkene under "Brukerveiledning" i menyen til høyre
2. Besøk denne siden som inneholder svar på ofte stilte spørsmål fra våre brukere.
Dersom du ikke finner svar på ditt problem på denne siden, må det sendes organisasjonsnummer, navn og telefonnummer, hvilken nettleser du benytter, beskrivelse av feilen, samt en skjermdump av feilmelding til
NVE-Brukerstøtte.

Tilbakemeldinger på rapporteringstjenesten "Spenningskvalitet"
Tilbakemeldinger på rapporteringstjenesten "Spenningskvalitet" kan sendes til denne e-postadressen. Oppgi gjerne navn og telefonnummer hvor vi kan nå deg. På forhånd takk!

 

Krav til nettleser

Tjenesten "Rapportering av spenningskvalitet" er testet på følgende nettlesere og versjoner:

Internet Explorer versjon 11
Chrome versjon 55