Publisert 23.11.2015 , sist oppdatert 23.10.2019

Vedtak av Olje- og energidepartementet

 

Forhold

Nettselskap Klagepart NVEs vurdering Vedtaksdato OEDs vurdering
Anleggsbidrag Midt-Telemark Energi Privatperson Praksis for beregning av anleggsbidrag - vedtak 03.05.2018 OED har i brev av 21. mars 2019 stadfestet NVEs vedtak
Anleggsbidrag Lyse Elnett AS Privatperson NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak 16.02.2016 OED har i brev av 7. februar 2017 stadfestet NVEs vedtak
Flytting av nettanlegg Hafslund Nett AS Bærum Kommune NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg 22.02.2016 OED har i brev av 1. februar 2017 stadfestet NVEs vedtak
Anleggsbidrag Hafslund Nett AS Halden kommune NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for Remmen kunnskapspark - vedtak 08.04.2016 OED har i brev av 14. november 2016 stadfestet NVEs vedtak
Anleggsbidrag Kragerø Energi AS O.G.Ottersland Eiendom AS Klager på anleggsbidrag for omlegging og forsterkning av nettanlegg ifb.med utvidelse av et kjøpesenter SAK NR. 02-2010 25.01.2010 OED har i brev av 15.09.2016 omgjort NVEs vedtak
Anleggsbidrag Uvdal Kraftforsyning Privatperson Klage over beregning av anleggsbidrag SAK NR. 18-2013 02.12.2013 OED har i brev av 4. mai 2016 stadfestet NVEs vedtak.
Anleggsbidrag Lyse Elnett AS Lauvsnes Gartneri AS NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak 28.01.2015 OED har i brev av 29. februar 2016 delvis stadfestet NVEs vedtak
Anleggsbidrag Helgeland Kraft AS Norsk Grønnkraft AS NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak SAK NR. 05-2014 01.04.2014 OED har i brev av 19. februar 2016 delvis stadfestet NVEs vedtak
Fellesmåling Hafslund Nett AS Nannestadgata borettslag NVEs vurdering i klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak 10.07.2015 Klage avvist
Fellesmåling Agder Energi Nett AS Ringveien Borettslag NVEs vurdering i klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak 23.04.2015 OED har i brev av 18.01.2016 stadfestet NVEs vedtak 
Flytting av nettanlegg Lyse Elnett AS Privatperson NVEs vurdering i klage på kostnader ved endring av nettanlegg - vedtak 05.06.2015 OED har i brev av 18.12.2015 omgjort NVEs vedtak
Anleggsbidrag Hafslund Nett Øst AS Privatperson NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak 21.04.2015 OED har i brev av 11. desember 2015 stadfestet NVEs vedtak
Tilknytningsgebyr TrønderEnergi AS Privatperson NVEs vurdering i klage på tilknytningsgebyr 07.04.2015 OED har i vedtak av 17. november 2015 stadfestet NVEs vedtak
Anleggsbidrag Agder Energi Nett AS Solheimsdalen velforening v/ ProJure Advokatfirma DA Klage på anleggsbidrag for hyttekunder i Solheimsdalen SAK NR. 18-2012 20.08.2012 OED har i brev av 25. september 2015 stadfestet NVEs vedtak
Anleggsbidrag Gudbrandsdal Energi AS Jorda Kraft AS NVEs vurdering i klage fra Jorda kraft AS om Gudbrandsdal Energis beregning av anleggsbidrag - vedtak SAK NR. 26-2014 10.11.2014 OED har i brev av 25. september 2015 stadfestet NVEs vedtak
Anleggsbidrag Notodden Energi AS Foreningen Nordstul Hyttestrøm Avslag på søknad om dispensasjon fra 10-årsregelen i kontrolforskriften § 17-5 syvende ledd SAK NR. 35-2014 17.11.2014 OED har i brev av 24. august 2015 stadfestet NVEs vedtak
Flytting av nettanlegg Troms Kraft Nett AS Privatperson NVEs vurdering i klage på prisoverslag for omlegging av nettanlegg - vedtak SAK NR. 34-2014 08.12.2014 OED har i brev av 10. juni 2015 stadfestet NVEs vedtak
Sentralnettstariffer Statnett SF E-CO Energi AS, Statkraft Energi AS, Troms Kraft Produksjon AS og Troms Kraft Energiforsyning AS, Agder Energi AS, BKK Produksjon AS og Tussa Energi AS NVEs vedtak i uenighetssak mellom Statnett SF og sju markedsaktører om utforming av sentralnettstariffen for 2014 SAK NR. 06-2014 30.04.2014 OED har i brev av 12. mai 2015 stadfestet NVEs vedtak
Anleggsbidrag BKK Nett AS Total E&P Norge AS NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak 07.02.2014 OED stadfester i brev av 16.04.2015 NVEs vedtak 
Nettleie Sør Aurdal Energi AS Privatperson NVEs vurdering i klage på økning av nettleie - vedtak SAK NR. 22-2014 06.11.2014 OED har i brev av 18. mars 2015 stadfestet NVEs vedtak. 
Anleggsbidrag Gudbrandsdal Energi AS Brødrene Strand Ingeniørfirma AS NVEs vurdering i klage på manglende deling av anleggsbidrag - vedtak SAK NR. 16-2014 11.07.2014 OED har i brev av 2. februar 2015 stadfestet NVEs vedtak.
Leveringsplikt Agder Energi AS   Ansvar og eierskap av nettanlegg frem til kundens installasjon -vedtak SAK NR. 11-2014 10.06.2014 OED har i brev av 25.02.2015 delvis stadfestet NVEs vedtak
Anleggsbidrag Agder Energi Nett AS Lia Skisenter Mandal NVEs vurdering i uenighet om anleggsbidrag - vedtak SAK NR. 07-2014 13.05.2014 OED har i brev av 18. mars 2015 stadfestet NVEs vedtak.
Nettleie  Agder Energi Nett AS  G&G Gulli ANS Klage på avregning av nettleie  SAK NR. 13-2013   10.06.2013 OED har i brev av 6.11.2014 stadfestet NVEs vedtak
Anleggsbidrag Troms Kraft Nett AS Privatperson Klage på anleggsbidrag SAK NR. 07-2013 14.05.2013 OED har i brev av 3. februar 2015 stadfestet NVEs vedtak.
Nettleie  Norsk Hydro ASA Årdal Energi KF v/ Advokatfirma Haavind Klage på tariffering av nettanlegg SAK NR. 21-2012 30.10.2012 OED har i brev av 03.04.2014 sluttet seg til NVEs vedtak.
Anleggsbidrag SFE Nett AS Privatperson Klage på anleggsbidrag SAK NR. 19-2012 08.10.2012 OED har i brev av 26.11.2013 sluttet seg til NVEs vedtak.
Sentralnettstariffer Statnett SF Norcem AS Klage på avslag om å inkludere Norcem Kjøpsvik som kraftintensiv industri i k-faktormodellen SAK NR. 08-2012 17.04.2012 OED har i brev av 12.11.2012 sluttet seg til NVEs vedtak.
Reaksjoner Elverum Nett AS   Vedtak om overtredelsesgebyr - Manglende tariffering av produksjon SAK NR. 06-2012 12.03.2012 OED har i brev av 22.08.2012 sluttet seg til NVEs vedtak.
Fellesmåling Agder Energi Nett AS Nyli Borettslag 1 Klage på avvikling av fellesmåling SAK NR. 03-2012 07.02.2012 OED har stadfestet NVEs vedtak.
Sentralnettstariffer Statnett SF Nordisk Energikontroll AS Klager på Statnetts avslag på søknad om avregning som kraftintensiv industri (KII) for bedriftene i Raufoss Næringspark SAK NR. 13-2011 16.08.2011 OED har i brev av 22.05.2012 sluttet seg til NVEs vedtak.
Fellesmåling Skagerak Nett AS SiV Studenboliger Studentsamskipnaden i Vestfold klager på Skagerak Nett sitt avslag på søknad om dispensasjon fra individuell måling og avregning SAK NR. 08-2011 10.05.2011 OED har i brev av 24.04.2012 sluttet seg til NVEs vedtak.
Nettleie Skagerak Nett AS BASA-Huset AS v/Wiersholm, Melbye & Bech Klage på korreksjonsavregning SAK NR. 06-2011 25.02.2011 OED har i brev av 07.02.2012 sluttet seg til NVEs vedtak.
Leveringsplikt NTE Nett AS Privatperson Klage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt SAK NR. 02-2011 21.01.2011 OED har i brev av 23.11.2011 sluttet seg til NVEs vedtak.
Anleggsbidrag Hafslund Nett AS Privatperson Klager på vilkår ved forsterkning av eksisterende nettilknytning SAK NR. 17-2009 25.09.2009 OED har i brev av 5. mai 2011 sluttet seg til NVEs vedtak.
Anleggsbidrag Vesterålskraft Nett AS Privatperson Klage på beregning av anleggsbidrag SAK NR. 20-2010 09.09.2010 OED har i brev av 27.04.2011 sluttet seg til NVEs vedtak.
Leveringsplikt Lyse Elnett AS Tau og Forsand Eiendom AS v/advokatfirma Øverland ANS Klager på leveringsplikt og anleggsbidrag SAK NR. 12-2010 28.05.2010 OED har i brev av 02.01.2012 sluttet seg til NVEs vedtak. 
Tilknytning produksjon Hemne Kraftlag Kvernstad Kraft AS/Frank I. Hansen Klager på nettilknytningsavtale for Kvernstad Kraft SAK NR. 09-2010 09.04.2010 OED har i brev av 04.04.2011 sluttet seg til NVEs vedtak.
Sentralnettstariffen Statnett SF Norsk Industri og Oljeindustriens Landsforening Klager på sentralnettstariffen SAK NR. 05-2010 17.03.2010 OED har i brev av 21.10.2011 sluttet seg til NVEs vedtak.
Tilsyn BKK Nett AS NVE tilsyn Vedtak - Lukking av avvik i forbindelse med revisjon SAK NR. 19-2009 10.11.2009 OED har i brev av 21.12.2010 opphevet NVEs vedtak.
Tilsyn Nordmøre Energiverk AS NVE tilsyn Vedtak i forbindelse med revisjon SAK NR. 18-2009 14.10.2009 Vedtak opprettholdt av OED
Innmatingstariffer Agder Energi Nett AS Mydland Kraftverk AS Klager på beregning av marginale tap i regional- og distribusjonsnett. SAK NR. 15-2009 19.08.2009 OED har i brev av 05.05.2010 sluttet seg til NVEs vedtak.
Tilsyn SKL Nett AS NVE tilsyn Lukking av avvik i forbindelse med tilsyn - tarifferingspraksis i regionalnettet SAK NR. 14-2009 12.08.2009 OED har i brev av 20.12.2013 sluttet seg til NVEs vedtak.
Produksjonsrelatert nettanlegg / Innmatingstariffer Narvik Energinett AS Nord-Salten Kraftlag AL  Klage på klassifisering av nettanlegg i regionalnettet SAK NR. 13-2009 04.08.2009 OED har i brev av 08.02.2013 sluttet seg til NVEs vedtak.
Innmatingstariffer Tussa Nett AS Kraftverkene Heidelva, Sundal, Kviven, Skjåstad og Vågen Klage på Tussa Nett sitt avslag på utlevering av nettinformasjon SAK NR. 07-2009 17.04.2009 OED har i brev av 12.04.2011 sluttet seg til NVEs vedtak.
Nettleie forbruk Hafslund Nett AS Advokatkontoret Haavind Vislie Måling og tarifferingspraksis av veilys SAK NR. 04-2009 27.02.2009 OED har i brev av 14.04.2010 sluttet seg til NVEs vedtak.
Anleggsbidrag BKK Nett AS Privatperson Klager på at det ikke er korrigert og utbetalt deler av anleggbidrag som er innbetalt for Kuhaugen hyttefelt SAK NR. 02-2009 13.02.2009 OED har i brev av 30.11.2009 sluttet seg til NVEs vedtak.
Anleggsbidrag Troms Kraft Nett AS Norsk Miljøkraft AS Klager på beregning av anleggbidrag og innmatingstariffer ved tilknytning av Kvitfjell vindkraftverk SAK NR. 01-2009 15.01.2009 OED har i brev av 19.11.2009 sluttet seg til NVEs vedtak. 
Anleggsbidrag Jæren Everk Helgå Hyttegrend v/Irene Helgesen Klage på beregning av anleggsbidrag SAK NR. 42-2008 22.12.2008 OED har i brev av 06.11.2009 sluttet seg til NVEs vedtak.
Tilsyn Trondheim Energi Nett AS NVE tilsyn NVEs vurdering av nettselskapets praksis knyttet til anleggsbidrag ved nye nettilknyttinger - Revisjonsrapport SAK NR. 43-2008 22.12.2008 OED har i brev av 15.01.2010 sluttet seg til NVEs vedtak.
Anleggsbidrag Agder Energi Nett AS Sandtjørn Vel v/Lars Aasberg Klage på energinettets beregning av anleggsbidrag og mangelfull informasjon om beregningsgrunnlaget SAK NR. 15-2008 06.05.2008 OED har i brev av 12.11.2009 sluttet seg til NVEs vedtak.
Tilsyn Tussa Nett AS NVE tilsyn NVEs vurdering av nettselskapets praksis ved beregning av anleggsbidrag - Revisjonsrapport SAK NR. 14-2008 30.04.2008 OED har i brev av 11.02.2009 sluttet seg til NVEs vedtak.
Annet Statnett SF Gudbrandsdal Energi AS Anmodning om at Fåbergnettet bør inkluderes i sentralnettet SAK NR. 10-2008 09.04.2008 OED har i brev av 22.10.2009 sluttet seg til NVEs vedtak.
Anleggsbidrag Tussa Nett AS  Børre Tveberg og Bruelva minikraftverk v/Bjarne Fjørstad Klager på beregning av anleggsbidrag SAK NR. 07-2008 18.03.2008 OED har i brev av 11.02.2009 sluttet seg til NVEs vedtak.
Nettleie forbruk Hålogaland Kraft AS  Evenes Kraftforsyning v/Advokatfirma Hjort Klager på Hålogaland Krafts tariffering for 2005 og 2006 SAK NR. 02-2008 07.01.2008 OED har i brev av 18.04.2011 sluttet seg til NVEs vedtak.
Nettleie forbruk Niingen Kraftlag AS  Evenes Kraftforsyning v/Advokatfirma Hjort Klager på Niingen Kraftlags tariffering for 2007 SAK NR. 03-2008 07.01.2008 OED har i brev av 18.04.2011 sluttet seg til NVEs vedtak.
Tilknytning produksjon Sunnfjord Energi AS Privatperson Klage på vilkår i tilknytningsavtale SAK NR. 36-2007 19.12.2007 OED har i brev av 15.09.2009 sluttet seg til NVEs vedtak.
Anleggsbidrag Hallingdal Kraftnett AS   Søker om adgang til å innkreve forskutterte midler i byggeprosjekt på inntil 20 år SAK NR. 33-2007 22.11.2007 OED har i brev av 12.02.2009 sluttet seg til NVEs vedtak.
Anleggsbidrag Hafslund Nett AS Hauketoveien Eiendom AS Klager på anleggsbidrag og pris på flytting av høyspentkabel SAK NR. 27-2007 19.10.2007 OED har i brev av 30.09.2008 sluttet seg til NVEs vedtak.
Produksjonsrelatert nett Statnett SF Statkraft Energi AS Klager på vurdering av type nettanlegg - Produksjonsrelatert kontra ordinært - linje Aura - Eikesdalen SAK NR. 26-2007 27.09.2007 OED har i brev av 15.10.2009 opphevet NVEs vedtak.
Anleggsbidrag Hafslund Nett AS Privatperson Klage på avslag av søknad om refusjon av kostnader til utskifting av el-skap i forbindelse med tilkobling av nytt hus SAK NR. 18-2007 23.05.2007 OED har i brev av 17.12.2007 sluttet seg til NVEs vedtak.
Nettleie forbruk BKK Nett AS Nettariff AS/Hydro Sture Klage på avregningsmetode av effektleddet i regionalnettet SAK NR. 10-2007 10.04.2007 OED har i brev av 27.10.2008 sluttet seg til NVEs vedtak.
Nettleie forbruk Skagerak Nett AS Privatperson Klage på nettleie for hyttekunder SAK NR. 09-2007 22.03.2007 OED har i brev av 27.10.2008 sluttet seg til NVEs vedtak.
Sentralnettstariffer Statnett SF Lærdal Energi AS Klage på Statnetts tariffering i Borgund for 2002 SAK NR. 07-2007 05.03.2007 OED har i brev av 19.05.2008 sluttet seg til NVEs vedtak.
Anleggsbidrag Helgelandskraft AS Bygg Marketing AS Klage på beregning av anleggsbidrag - Storsteinmoen Øst SAK NR. 04-2007 07.02.2007 OED har i brev av 21.01.2008 sluttet seg til NVEs vedtak.
Tariffering innmating og uttak Forsand Elverk KF Privatperson Klage på tariffering av tilknyttet mikrokraftverk SAK NR. 23-2006 28.09.2006 OED har i brev av 04.12.2007 sluttet seg til NVEs vedtak.
Anleggsbidrag Nordmøre Energiverk AS Privatperson Klage på anleggsbidrag  - bygging av nettanlegg til et tomtefelt SAK NR. 19-2006 06.09.2006 OED har i brev av 05.06.2007 sluttet seg til NVEs vedtak.
Fellesmåling Troms Kraft Nett AS Granittveien borettslag i Tromsø v/adv. Rekve, Pleym & Co Klage på avslag - borettslagets krav om å få etablere felles målepunkt for 10 blokker SAK NR. 14-2006 28.06.2006 OED har i brev av 08.02.2008 sluttet seg til NVEs vedtak.
Tariffering forbruk EB Nett AS Flesberg Elektrisitetsverk v/Advokatfirma Hjort Klage på tariffering av uttak av kraft i kraftverkene i Vrenga og Pikerfoss SAK NR. 4-2006 02.03.2006 OED har i brev av 03.05.2010 sluttet seg til NVEs vedtak.
Anleggsbidrag Lofotkraft AS BBL PROSJEKT AS  Klage på anleggsbidrag SAK NR. 2-2006 30.01.2006 OED har i brev av 16.02.2007 sluttet seg til NVEs vedtak.
Annet Hafslund Nett AS  Privatperson Klage på kontroll og plombering av målere SAK NR. 10-2005 09.05.2005 OED har i brev av 09.01.2006 sluttet seg til NVEs vedtak.
Nettleie forbruk Tafjord Kraftnett AS Bedriften Holen AS Klage på kraftnettets effekttariffer SAK NR. 6-2005 15.04.2005 OED har i brev av 02.06.2006 sluttet seg til NVEs vedtak.
Tilknytningsgebyr Forsand Elverk KF Privatperson Klage på tilknytningsgebyr for mini-/mikrokraftverk SAK NR. 36 2004 16.12.2004 OEDs vedtak av 18.11.2005. OED har opprettholdt NVEs vedtak
Nettleie forbruk Hafslund Nett AS Privatperson Klage på differensiert nettleie SAK NR.21 2004 05.07.2004 OEDs vedtak 19.04.2006. OED har opprettholdt NVEs vedtak
Nettleie forbruk Viken Nett AS  Nordox Industrier AS Klage på nettløsning - summasjonsmåle alle uttakspunktene SAK NR.12 2004 13.04.2004 OEDs vedtak 21.09.2005. OED har opprettholdt NVEs vedtak
Anleggsbidrag Uvdal Kraftforsyning AL Privatperson Klage på anleggsbidrag og opplysningsplikt SAK NR.11 2004 19.03.2004 OEDs vedtak 27.04.2006. OED har opprettholdt NVEs vedtak
Fellesmåling Helgelandskraft AS Ranheim Borettslag v/Norske Boligbyggelags Landsforbund Klage på avslag om fellesmåling SAK NR.2 2004 02.02.2004 OEDs vedtak 01.04.2005. OED har opprettholdt NVEs
Anleggsbidrag Viken Nett AS Privatperson Klage på fastsatt anleggsbidrag SAK NR. 54 2003 21.11.2003 OEDs vedtak 19.04.2006. OED har opprettholdt NVEs vedtak
Nettleie forbruk Mjøsnett AS Privatperson Klage på nettleien til everket SAK NR. 51 2003 04.11.2003 OEDs vedtak 05.02.2007. OED har opprettholdt NVEs vedtak
Nettleie forbruk Trøgstad Elverk Privatperson Klage på økt nettleie til husholdninger SAK NR. 49 2003 21.10.2003 OEDs vedtak 12.12.2005. OED har opprettholdt NVEs vedtak
Nettleie forbruk Eidsiva Energinett Privatperson Klage på økning i husholdningstariffen SAK NR. 44 2003 24.09.2003 OEDs vedtak 05.02.2007. OED har opprettholdt NVEs vedtak
Annet Viken Nett AS EnCom AS v/advokatfirma Svensson Nøkleby Pålegg om å inngå nettavtaler med EnCom i fellesmåltepunkt SAK NR. 43 2003 15.09.2003 OEDs vedtak 02.03.2009. OED har opprettholdt NVEs vedtak
Annet Troms Kraft Nett AS Finnfjord Smelteverk AS Klage på Troms Kraft Nett sin regionalnettstariff SAK NR. 38 2003 24.07.2003 OEDs vedtak 22.12.2008. OED har opprettholdt NVEs vedtak
Annet Troms Kraft Nett AS Finnfjord Smelteverk AS Ber om endring av sentralnetttets utstrekning ved å innlemme  linjen Bardufoss-Finnfjordbotn SAK NR. 31 2003 07.07.2003 OEDs vedtak 22.12.2008. OED har opprettholdt NVEs vedtak
Nettleie forbruk VOKKS Nett AS Privatperson Klage på forskuddsfakturering av fastbeløpet SAK NR. 28 2003 27.05.2003 OEDs vedtak 17.09.2004. OED har opprettholdt NVEs vedtak
Anleggsbidrag Viken Nett AS Advansia AS Klage på fastsettelse av anleggsbidrag til Advansia på Fornebu SAK NR. 23 2003 27.05.2003 OEDs vedtak 18.11.2005. OED har opprettholdt NVEs vedtak
Nettleie forbruk Uvdal Kraftforsyning AL Privatperson Klage på Uvdals hyttetariff SAK NR. 18 2002 05.07.2002 OEDs vedtak 02.07.2003. OED har opprettholdt NVEs vedtak
Anleggsbidrag Agder Energi Nett AS Privatperson Klage på beregning av anleggsbidrag SAK NR.17 2002 04.07.2002 OEDs vedtak 15.07.2003.OED har opprettholdt NVEs vedtak
Anleggsbidrag Kragerø Energi AS Kragerø Golfpark v/adv.Cathrine Hambro Klage på fastsettelse av anleggsbidrag SAK NR.10 2002 16.05.2002 OEDs vedtak 05.10.2005. OED har opprettholdt NVEs vedtak
Annet Statnett SF Sunnfjord Energi AS Klage på verknad av marginaltapsprinsipp SAK NR. 09 2002 06.05.2002 OEDs vedtak 12.05.2006. OED har opprettholdt NVEs vedtak
Nettleie forbruk Østnett AS  Areal & Bolig Utvikling AS Tvist om beregning av anleggsbidrag SAK NR.01 2002 05.03.2002 OEDs vedtak 15.07.2003. OED har opprettholdt NVEs vedtak
Nettleie forbruk Østnett AS Privatperson Klage på tariffering av utkoblbar overføring SAK NR. 31 2001 26.09.2001 OEDs vedtak 02.05.2006. OED har opprettholdt NVEs vedtak
Nettleie forbruk Nordkraft AS Ballangen Energi AS Klage på Nordkraft sin utforming av tariffer for uttak fra regionalnettet for 2000 og 2001 SAK NR.13 2001 02.05.2001 OEDs vedtak 13.02.2002.OED har opprettholdt NVEs vedtak
Sentralnettstariffer Statnett SF Borregaard Industries Limited, Elkem ASA, Falconbridge Nikkelverk Aktieselskap, Fesil ASA, Forbrukerrådet, Fundia Bygg AS, Globe Norge AS, Hunsfoss Fabrikker ASA, M.Petterson & Søn AS, Mo Industripark AS, Norsk Hydro ASA, Norske Skogindustrier ASA, Norton Lillesand, Prosessindustriens Landsforening (PIL), Tinfos Jernverk AS Klage på sentralnettstariffen for 2001 SAK NR.39_2000 27.11.2000 OEDs vedtak 03.05.2001. OED har opprettholdt NVEs vedtak
Sentralnettstariffer Statnett SF   Søknad om dispensasjon fra gjeldende forskrift SAK NR. 28_2000 05.09.2000 OEDs vedtak 21.12.2000. OED har opprettholdt NVEs vedtak
Anleggsbidrag Hurum Energiverk Block Watne Beregning av anleggsbidrag SAK NR.14_2000 10.04.2000 OEDs vedtak 11.12.2000. OED har opphevet NVEs vedtak
Annet Statnett SF Hadsel Energiverk AS v/Advokat Inge Fredriksen Klage på nekting av tilknytningskontrakt til sentralnettet og status som kunde SAK NR. 4_2000 02.02.2000 OEDs vedtak 13.12.2000. OED har opprettholdt NVEs vedtak
Annet Helgeland Kraftlag AL Bergene Holm AS Tariffering av reaktiv effekt 22.12.1999 OED har i brev av 17.01.2002 sluttet seg til NVEs vedtak.
Nettleie forbruk Gjøvik Energi AS Privatperson Økning i overføringstariffen for husholdninger SAK NR. 8_1999 23.04.1999 OEDs vedtak 31.05.2000. OED har opprettholdt NVEs vedtak
Anleggsbidrag Dalane Elverk Sigvald Nodland v/Adv.Asbjørn Stokkeland Krav om anleggsbidrag SAK NR. 7_1999 23.02.1999 OEDs vedtak 28.02.2001. OED har opprettholdt NVEs vedtak
Anleggsbidrag Nord-Salten Kraftlag Privatperson Nivået på anleggsbidrag SAK NR.2 1999 18.01.1999 OEDs vedtak 19.10.2000. OED har opprettholdt NVEs vedtak
Annet Hjartdøla Kraftverk Hjartdal kommune/Hjartdal Elverk Tariffering av konsesjonskraft. Tariffering av tilknytninger der det samtidig foregår innmating av uttak av kraft 15.09.1998 OED har i brev av 19.02.2002 sluttet seg til NVEs vedtak.
 
Ny vurdering 26.04.1999
Nettleie forbruk Buskerud Nett AS Flesberg Elektrisitetsverk A/L Tarifferingen av Flesberg Elektrisitetsverks uttak i Pikerfoss og Vrenga via Buskerud Nett sitt regionalnett SAK NR.16 1998 01.09.1998 OEDs vedtak 18.02.2002. OED har opprethholdt NVEs vedtak
Nettleie forbruk BKK Distribusjon AS Statoil Tariff for utkoblbar overføring SAK NR.13 1998 02.07.1998 OEDs vedtak 12.07.2001. OED har opprettholdt NVEs vedtak
Nettleie forbruk Sør Aurdal Energi AL Privatperson Høyere overføringstariffer for hyttekunder enn for husholdningskunder SAK NR.11_1998 19.06.1998 OEDs vedtak 06.07.2000 OED har opprettholdt NVEs vedtak
Nettleie forbruk Buskerud Nett AS Ringeriks-Kraft AS Tarifferingen av Ringeriks-Krafts uttak i Follum og Ultvedt transformatorstasjoner SAK NR.10 1998   18.06.1998 OEDs vedtak 09.07.2001 OED har opprettholdt NVEs vedtak
Anleggsbidrag Larvik og Lardal Everk DA Privatperson Beregning av anleggsbidrag i forbindelse med framføring av strøm til hytte SAK NR. 5_1998 29.01.1998 OEDs vedtak 24.11.1998. OED har opprettholdt NVEs vedtak