Publisert 02.04.2019 , sist oppdatert 23.10.2019

Digitalisering i kundens interesse - energiregulatorer har rapport på høring

CEER (The Council of European Energy Regulators) har nylig lagt ut på høring en rapport om 'Dynamic regulation to enable digitalisation of the energy system'. 

Rapporten ser på muligheter digitalisering av energisystemet gir, med spesiell fokus på forbrukere. Hensikten med digitalisering er å tilrettelegge for effektivitet og merverdi for forbrukere, og samtidig øke fleksibiliteten i energisektoren gjennom bedre innsamling og bruk av data.


Les rapporten som ligger på CEERs websider (på engelsk). Høringssvar må være i hende innen 14. mai 2019.