Publisert 05.12.2017 , sist oppdatert 23.10.2019

Nå kan du beregne nettselskapenes inntektsrammer med skript i fri programvare

NVE har utviklet og publisert et skript for beregning av inntektsrammer i programmeringsspråket R. 

Med skriptet IRiR (InntektsRammer i R) kan brukere med noe programmeringserfaring beregne nettselskapenes inntektsrammer og analysere hvordan endringer i forutsetninger og data vil slå ut på inntektsrammene. Ved å lese gjennom programmet kan interesserte få bedre forståelse for hvordan inntektsrammene beregnes.

Ønsker åpenhet
Årlig inntektsramme for nettselskapene, eksklusiv Statnett, er på om lag 16 milliarder kroner i året (varslet 16,9 milliarder kroner for 2018). Inntektsrammene styrer hvor mye penger nettselskapene kan hente inn fra strømkundene gjennom nettleien.
NVEs regulering av nettselskapene har stor betydning både for selskapene og for strømkundene, og mest mulig åpne prosesser er derfor viktig for NVE. Publisering av IRiR inngår som en del av arbeidet med å legge til rette for størst mulig åpenhet rundt fastsettelsen inntektsrammene.

Last ned skriptet
Lenke for nedlasting av R, IRiR-skriptet og brukerveiledning er tilgjengelig på NVEs hjemmeside.

Kontaktperson:
Rådgiver Eivind Skjærven.