Publisert 23.10.2017 , sist oppdatert 23.10.2019

NVE utsetter ikrafttredelsesdato for Elhub-bestemmelser i avregningsforskriften

NVE har utsatt datoen for når Elhub-bestemmelsene i avregningsforskriften skal tre i kraft. Siden ny Elhub-plan med tilhørende oppstartsdato ennå ikke er fastsatt, vil Elhub-bestemmelsene nå tre i kraft «fra den dato NVE bestemmer».

Oppstart av Elhub var tidligere planlagt til 23. oktober 2017. På forsommeren ble det kjent at oppstart ville bli utsatt. Ny oppstartsdato vil bli fastsatt etter at Elhub har hatt samtaler med NVE og bransjen. NVE vil så vedta ikrafttredelse for Elhub-bestemmelsene gjennom en ny forskriftsendring.

NVE er opptatt av at oppstartsdatoen som fastsettes skal være så realistisk som mulig. NVE vil derfor vurdere å skjerme elhubbrukerne for gebyrøkninger som skyldes eventuelle ytterlige forsinkelser.