Publisert 04.10.2018 , sist oppdatert 23.10.2019

Regulatorer foreslår en veileder om produktpakker for å beskytte forbrukere over landegrensene

Samarbeidsorganet for energiregulatorer i Europa, CEER (The Council of European Energy Regulators), har nylig sendt på høring en veileder om produktpakker for å beskytte forbrukere over landegrensene. Målet med dette er å arbeide sammen med de forskjellige regulatorene, forbrukerombudene, osv for å veilede selskaper og regulatorer i alle sektorer, ikke bare innenfor energi. Interessenter inviteres til å gi tilbakemelding på høringen innen 14. november 2018.

Produktpakker, som også refereres til som kombinerte, valgfrie eller ekstratjenester, kan både tilbys innen en sektor, som f eks bredbåndspakker (f eks internett, fasttelefon, tv og mobiltelefontjenester) eller mellom sektorer (f eks  kombinert strømavtale og inneboforsikring og bank- og reiseforsikring). Det at produktpakker kan by på utfordringer ift kompleksitet og at de dekker forskjellige sektorer åpner for spørsmål på hvordan man kan hjelpe forbrukere å gjøre de rette valgene.

Den foreslåtte veilederen omfatter et utkast om prinsipper innen alle sektorer, ikke bare energi. Den dekker 10 anbefalinger for aktører (f eks enkelhet, klare forpliktelsesprinsipper, transparens, fakturering og informasjon om avtalebetingelser) og 5 for regulatorer (generelle regler for sammensetninger i forbrukerrett, beskyttelse av vesentlige tjenester, samarbeid mellom sektorer og markedsovervåking).

Les mer om dette på her (på engelsk).