Publisert 03.05.2019 , sist oppdatert 23.10.2019

21 juni: Bransjeseminar om utvikling av handlemønstre i kraftmarkedet

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) inviterer til seminar 21. juni om utvikling av handelsmønstre i kraftmarkedet.

Seminaret er en oppfølgning av rapporten «Effects of a more intraday-Driven Market» utarbeidet av Thema Consulting Group på oppdrag fra RME.

På seminaret vil Thema presentere rapporten. I tillegg ønsker vi å gi mulighet for noen forberedte innlegg fra aktører. Vi ber om at aktører som ønsker å ha et innlegg gir beskjed til oss innen 20. mai med spesifisering av hvilket tema i rapporten dere ønsker å fokusere på samt kontaktperson. Vi vil ta det med i planleggingen av seminaret.

Program er under utarbeidelse, hold av datoen allerede nå.

 

Tid og sted

Tid: 21. juni kl 10-15

Sted: NVE, Middelthuns gate 29, Majorstuen

Påmeldingsfrist: 20. mai

Kontaktperson: Helena M Lindstad, hem@nve.no