Publisert 28.04.2017 , sist oppdatert 23.10.2019

Elhub ytterligere utsatt

Statnett har informert NVE om at idriftsetting av Elhub må utsettes på grunn av feil som er avdekket i testperioden. Elhub-prosjektet tar nå sikte på ny lanseringsdato i løpet av første kvartal 2018. NVE ber Statnett foreslå ny tidsplan og ny lanseringsdato så raskt som mulig.

 - Det er beklagelig at tidsplanen ikke kan følges, og at datoen for å sette Elhub i drift blir utsatt på nytt. Utsettelsen vil dessverre medføre ulemper for aktørene som skal bruke den nye løsningen for utveksling av måleverdier for strøm, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE.

Gjeldende frist for å sette Elhub i drift er 23. oktober i år. NVE vil nå se på forskriftskravene som regulerer innføringen av Elhub, og vil informere nettselskapene, kraftleverandørene og andre Elhub-brukere om nye frister.

- Forsinkelsen vil medføre økte kostnader, og NVE vil vurdere om den nye utsettelsen skal få økonomiske konsekvenser for Elhub AS. Vi vil også be Statnett foreslå ny tidsplan og ny lanseringsdato så raskt som mulig, understreker Flataker.

 

NBS i drift fra mandag

Elhub skal knyttes til en felles avregningssentral for regulerkraftavregning i Finland, Norge og Sverige, NBS (Nordic Balance Settlement). NVE har fått opplyst at NBS vil bli satt i drift som planlagt 1. mai 2017.

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

Avdelingsdirektør Ove Flataker, tlf 95 20 26 20

NVEs pressetelefon 489 97 667

Ove Flataker
Avdelingsdirektør Ove Flataker