Publisert 18.07.2017 , sist oppdatert 23.10.2019

Færre leverandørskifter i første kvartal 2017

Det ble gjort 23% færre leverandørskifter for husholdninger i første kvartal 2017 enn for tilsvarende periode i 2016.

NVEs beregninger for 1. kvartal 2017 viser at det ble foretatt 84 700 leverandørskifter blant norske husholdninger.

Blant næringskundene ble det foretatt 18 200 leverandørskifter i 1. kvartal 2017, som er 6 % lavere sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.
Ved utgangen av første kvartal 2017 var det 1 070 000 norske husholdningskunder som ikke hadde byttet kraftleverandør på 5 år eller mer. Dette tilsvarer 41 % av alle norske husholdningskunder.

Les mer om disse og flere andre hovedtall i NVEs leverandørskifteundersøkelse for første kvartal 2017.

Kontaktperson

Førstekonsulent Stian Skaalbones
tlf: 22 95 90 29