Internasjonal erfaringsdeling i Oslo

Representanter fra energiregulatorene i Angola, Bhutan, Liberia, Malawi, Mosambik, Myanmar, Tanzania and Uganda var nylig samlet hos NVE for å dele erfaringer.

Foto:Henrik Enevold/NVE

Rolleforståelse og presisering av ansvarsområde for regulatormyndigheter var tema for seminaret, som var finansiert av NORAD. Blant deltakerne var erfaringen variert. Deltakerne fra Bhutan, Tanzania og Uganda har mellom ti og tjue års erfaring som regulatormyndighet bak seg, mens en rekke andre land er i startfasen av å bygge opp en nasjonal regulatormyndighet.

NVE hadde rollen som vertskap i kraft av å ha et samarbeid med energimyndighetene i flere av landene. I to av landene, Mosambik og Tanzania utforsker man mulighetene for et regulatorsamarbeid.

Les hele saken på engelsk