Publisert 08.03.2016 , sist oppdatert 23.10.2019

Invitasjon til fagdag 14. april: Hvordan sikrer vi at lavspenningsnettet bygges fremtidsrettet?

NVE inviterer til fagdag om lavspenningsnett. Norge et av få land som fremdeles bygger 230V IT-nett, og noen fagmiljøer mener at det norske lavspenningsnettet er blant de svakeste i Europa.

Dato: 14. april 2016, kl 9.30 – 14.30
Sted: NVE sine lokaler i Middelthunsgate 29, Oslo

Se program for fagdagen her.

Mye av nettet er gammelt, og nettselskapene står foran store investeringer for å fornye lavspenningsnettet de neste tiårene. Elbiler og nye apparater med stort effektuttak kan føre til endret nettbruk. Hvordan påvirker det måten lavspenningsnettet dimensjoneres?

Hvilke vurderinger gjør nettselskapene ved dimensjonering av lavspenningsnettet i dag? Hvor stort er problemet med svake lavspenningsnett? Hvilke tiltak kan gjøres ved installasjon av apparater for å redusere spenningsforstyrrelser. Oppfordrer reguleringen til investeringer i lavspenningsnettet?

NVE ønsker å samle ulike fagmiljøer som jobber med problemstillinger knyttet til lavspenningsnettet til kunnskapsutveksling og diskusjon, slik at vi står bedre rustet til å bygge et fremtidsrettet lavspenningsnett.

Påmelding til asa@nve.no innen 1. april 2016. Si ifra om eventuelle allergier. Ingen påmeldingsavgift.