Publisert 07.03.2016 , sist oppdatert 23.10.2019

Konsulentrapport om IKT i kraftbransjen

Behovet for styrket IKT-kompetanse vil bli en viktig driver for strukturendringer i kraftbransjen, mener konsulentselskapene THEMA Consulting Group og BEKK Consulting AS.

De to konsulentselskapene har på oppdrag fra NVE laget rapporten «IKT-systemers rolle og betydning for strukturen i kraftbransjen». Målet med prosjektet har vært å samle kunnskap om hvilken rolle IKT-systemer spiller for organiseringen av selskaper i kraftbransjen. Rapporten belyser blant annet hvordan ulike IKT-systemer brukes på tvers av virksomhetsområder, hvordan IKT-arbeidet organiseres og hvilke kompetanseutfordringer selskapene står overfor. Innholdet og anbefalingene i rapporten står for konsulentenes regning.

Kraftbransjen står overfor store endringer i årene fremover. Den teknologiske utviklingen går fort og gjør at mange av dagens oppgaver vil måtte løses på nye måter i løpet av få år. I rapporten peker konsulentselskapene på endringer som vil ha stor betydning for IKT-systemene i årene som kommer:
 

  • Økt innhenting og tilgang på data gjennom innføringen av smarte strømmålere (AMS)
  • Innføring av Elhub til håndtering og utveksling av kundedata
  • Flere reguleringer for å sikre nettselskapenes nøytralitet
  • Mulig økt bruk av smarte nett (fjernstyring og automasjon) og utnyttelse av lokal fleksibilitet

Ifølge de to konsulentselskapene vil den strategiske verdien av IKT-systemer hos nettselskapene øke langs hele verdikjeden i tiden som kommer. Samtidig blir nettdrift og IKT-systemer stadig mer komplekse, og det stilles strengere krav til håndtering av data- og IKT-sikkerhet.

Rapporten belyser de store variasjonene i kraftselskapenes IKT-kompetanse og organisering av IKT-funksjonen. Den beskriver også markante forskjeller på IKT-arbeidet i store og små selskaper, med hensyn til hvordan arbeidet er strukturert, strategiske føringer og kompetanse.

Med IKT-systemene som en stadig viktigere del av kjerneprosessene i kraftbransjen, vil kravene til IKT-organisering og -kompetanse fortsette å øke. THEMA og BEKK mener at kraftselskapene er avhengige av en fremtidig organisering som kan ivareta behovet for økt kompleksitet, flere aktører, økt strategisk betydning av IKT og større krav til kompetanse.

Last ned NVE-rapport 2016-32 «IKT-systemers rolle og betydning for strukturen i kraftbransjen»

 

 

 

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Heidi Kvalvåg, tlf 92033051

Førstekonsulent Cathrine Åsegg Hagen, tlf 22959303