Meløy Energi Nett AS får dispensasjon i to år fra kravet om konkurranseutsetting av konserninterne kjøp

Meløy Energi AS gjennomfører i disse dager en organisatorisk endring ved å skille ut nettvirksomheten sin i et eget selskap i en konsernmodell. NVE har gitt det nye nettselskapet dispensasjon i to år fra kravet konkurranseutsetting av konserninterne kjøp, for at selskapet skal få tid til å omstille seg.

- Nettselskapet er lite og har derfor små administrative ressurser og det vil ha svært begrenset kompetanse på eksterne anskaffelser av montørtjenester den første tiden. Selskapet trenger derfor noe tid på å tilegne seg tilstrekkelig bestillerkompetanse.  Vi ser at dette kan være krevende når det skal gjøres parallelt med de organisatoriske endringene og samtidig som det pågår omfattende prosesser knyttet til AMS og Elhub, sier avdelingsdirektør Ove Flataker.

Siden Meløy Energi AS gjennomfører det selskapsmessige skillet tre år før energiloven krever det, har NVE etter en samlet vurdering kommet til at vi kan gi det nye nettselskapet dispensasjon fra kravet til konkurranseutsetting slik at de får tid til å omstille seg.

Kontaktperson:

Seksjonssjef Tore Langset, mob. 900 56 552