Publisert 30.09.2016 , sist oppdatert 23.10.2019

Nordisk balanseavregning blir innført den 1. mai 2017

Den nye innføringsdatoen for nordisk balanseavregning (NBS) er 1. mai 2017. Før sommeren ble NVE orientert om at NBS ikke kunne bli innført til planlagt dato, som var 3. oktober 2016. På bakgrunn av dette ba NVE Statnett om å utarbeide nye realistiske planer for å unngå ytterligere forsinkelser. I oppfølgingsmøter med NVE har Statnett informert om økte ressurser til utviklingen av det nye avregningssystemet (Basse) til eSett Oy.

Innføring av NBS vil endre krav til både avregningsansvarlig (Statnett) og nettselskaper som er beskrevet i avregningsforskriften. NVE har på bakgrunn av ovennevnte vedtatt forskriftendring som kun utsetter ikrafttredelsen på bestemmelser knyttet til NBS til 1. mai 2017.

 

NVE vil fortsette å følge opp aktørenes forberedelsesarbeid for NBS. I første omgang har NVE bedt avregningsansvarlig om rapporter om nettselskapenes AGT aktørsertifisering. NVE vil også ved behov følge opp nettselskapenes testing mot NBS.

 

Kontaktpersoner:
Seksjonssjef Guro Grøtterud, tlf 456 32 677
Førstekonsulent Uy Tran, tlf 975 25 956

         

Pressemelding fra eSett Oy om ny innføringsdato for NBS og plan for testing frem mot innføringsdato