Publisert 28.01.2019 , sist oppdatert 23.10.2019

NVE avholder bransjeseminar om reell timesprising av strøm

AMS og Elhub vil gi enklere og bedre datatilgang for alle i kraftbransjen, og dette vil gjøre det enklere for kraftleverandørene å tilby spotprisavtaler med reell timesprising. NVE inviterer til seminar 6. februar for å informere om NVEs forventninger til bransjen og for å få innspill om utviklingen av spotprisavtalene framover. 

1. januar 2019 skal alle målepunkt ha fått en ny smartmåler som måler forbruket time for time. Når Elhub starter opp 18. februar vil alle kraftleverandører få tilgang til sine kunders timesforbruk fra dagen før. Denne datatilgangen gjør at alle med en spotprisavtale i dag i prinsippet kan få en spotprisavtale med reell timespris. Dette innebærer at prisen sluttbrukeren betaler en gitt time kun består av prisen på Nord Pool denne timen pluss det oppgitte påslaget til kraftleverandøren. I de fleste av dagens spotprisavtaler blir prisen for en gitt måned beregnet etterskuddsvis ved et vektet gjennomsnitt av prisen på Nord Pool den måneden. «Reell timesprising vil bidra til et mer oversiktlig marked, avtalene vil være enklere for sluttbrukeren å forstå og det vil kunne gi insentiver til å flytte forbruk til tider på døgnet med lavere pris. Vi har en forventning til at kraftleverandørene tilbyr forbrukerne avtaler basert på reell spotpris, og gjør sitt ytterste for å klargjøre for kundene hvordan faktura beregnes i deres inneværende avtale», sier Guro Grøtterud, seksjonssjef i NVE.

 

NVE inviterer til et bransjeseminar der NVE vil informere om forventninger til bransjen og få innspill fra kraftleverandørene på hvordan de forbereder seg til en ny datahverdag, inkludert planer for spotprisavtaler framover. Forbrukertilsynet, Forbrukererrådet og Elhub deltar også på seminaret. Det er begrenset antall plasser, relevante aktører vil bli prioritert. 

 

Velkommen!

Påmelding

  • Seminar 6. februar 2019, 14.00 - 17.00.
  • Park Inn Hotell Gardermoen
  • Påmelding til Kenneth Birkeli på kebi@nve.
  • Begrenset antall plasser